רשימת קרנות הפנסיה

רשימת קרנות הפנסיה אליהן ניתן כיום להצטרף:

אקסלנס נשואה פנסיה

אקסלנס נשואה פנסיה וחיסכון

גלעד משלימה

גלעד רווחית

הלמן אלדובי

הלמן אלדובי קרן פנסיה כללית

הפניקס פנסיה מקיפה

הפניקס פנסיה כללית

הראל פנסיה (עתידית, נתיבות, עדי)

הראל פנסיה כללית (עתידית, נתיבות)

יובלים

מבטחים החדשה - קרן הפנסיה המקיפה

מבטחים משלימה יסוד - קרן הפנסיה המשלימה במסלול יסוד

מגן זהב

מיטב פנסיה מקיפה

מיטבית - עתודות

מנוף

מקפת אישית (מקפת, יוזמה, תנופה, תאוצה)

מקפת משלימה

פיסגה (שילוב)

פסגה רווחית


 

 

© כל הזכויות שמורות      סוקולוב 69 רמת השרון 03-5498383

Powered by Artvision | Truppo Websites